gdlaw

Konkursrätt

Vi på GDLaw hjälper er med att skicka anmodan om betalning till Era gäldenärer. Vi följer sedan upp med en konkursansökan om vi bedömer att fordran är klar och förfallen. Innan vi skickar en konkursansökan mot ett bolag utreder vi om Er fordran är att anses som klar och förfallen. Detta bygger givetvis på den bevisning som Ni kan tillhandahålla, samt i övrigt de uppgifter ni lämnar till oss om sakomständigheterna i fallet.

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor och ärenden som handlar om insolvens.

Om konkursrätt

Konkursrätt är en specialiserad gren inom juridiken som fokuserar på de lagar och regler som styr hanteringen av insolventa företag och privatpersoner. Syftet med konkursrätt är att tillhandahålla ett rättsligt ramverk för att hantera ekonomiska kriser och fördela tillgångar rättvist bland fordringsägarna när en person eller ett företag inte längre kan betala sina skulder.

Konkursrätt är en avgörande del av det juridiska systemet eftersom det tillhandahåller ett ramverk för att hantera ekonomiska kriser och skydda både gäldenärer och fordringsägare. Det finns ofta olika typer av konkursförfaranden och lagar i olika jurisdiktioner, och dessa kan vara mycket komplexa. Därför är det viktigt att konsultera en kvalificerad jurist eller rådgivare när man hanterar insolvensfrågor för att säkerställa att man följer gällande lagar och regler och att man tar rätt beslut för sin ekonomiska situation.

Välkommen att konsultera våra kvalificerade jurister.

Några viktiga aspekter av konkursrätt

När en person eller ett företag inte kan betala sina skulder när de förfaller, anses de vara insolventa. Konkursrätt innehåller regler om hur en insolvensbedömning görs och hur en konkursansökan lämnas in antingen av gäldenären själv (frivillig konkurs) eller av en fordringsägare (tvångskonkurs).
Konkursrätt skiljer sig beroende på om det gäller en affärsentitet (företagskonkurs) eller en privatperson (personlig konkurs). Reglerna och förfarandena kan variera avsevärt mellan dessa två typer av insolvensfall.
En central del av konkursrätten är att fastställa hur gäldenärens tillgångar ska fördelas bland fordringsägarna. Detta innefattar att fastställa prioriteringen av fordringar, där säkrade fordringar (till exempel pant och borgen) vanligtvis prioriteras över osäkra fordringar.
I många insolvensfall utnämns en konkursförvaltare för att hantera gäldenärens tillgångar och fördela dem till fordringsägarna. I vissa jurisdiktioner kan företag även försöka genomföra en företagsrekonstruktion för att undvika konkurs.
Konkursrätt reglerar hur verksamheten av ett insolvent företag ska avvecklas. Detta innefattar försäljning av tillgångar, uppsägning av anställda och avveckling av pågående kontrakt.
En viktig aspekt av konkursrätt är möjligheten att skriva av skulder om det inte finns tillräckliga tillgångar för att täcka dem. Detta kan innebära att fordringsägare endast får en del av sina fordringar betalda.
När det gäller personlig konkurs, innefattar konkursrätten regler om vad som händer med den insolventa personens egendom och vilka skulder som kan bli föremål för avskrivning.
Konkursrätt innehåller även bestämmelser som syftar till att ge insolventa gäldenärer möjlighet att rehabilitera sin ekonomiska situation och återhämta sig över tid.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå